This is a multipart message in MIME format. ——=_NextPart_000_0021_01D946C3.9C1502D0 Content-Type: text/plain; charset=“UTF-8″ Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Oprava 24.2. je p=C3=A1tek =F0=9F=98=8A =20 From: jiri@spieler.cz =20 Sent: Wednesday, February 22, 2023 1:41 PM To: ‚Pickov=C3=A1 Pavl=C3=ADna‘ Subject: RE: Informace =20 Dobr=C3=BD den,=20 =20 Tak pokud by to =C5=A1lo tak tedy bychom se potkali v p=C3=A1tek 22.2. = vyhovolao by v=C3=A1m t=C5=99eba 15h-16h?=20 =20 D=C4=9Bkuji za odpov=C4=9B=C4=8F. =20 S pozdravem=20 Ji=C5=99=C3=AD Spieler =20 From: Pickov=C3=A1 Pavl=C3=ADna <Pavlina.Pickova@mpss.cz >=20 Sent: Wednesday, February 22, 2023 9:51 AM To: jiri@spieler.cz =20 Subject: Re: Informace =20 Dobr=C3=BD den, pane Spielere, =20 t=C3=ADm, =C5=BEe mi bonita vych=C3=A1z=C3=AD se = zapo=C4=8D=C3=ADt=C3=A1n=C3=ADm p=C5=99=C3=ADjmu z podnik=C3=A1n=C3=AD, = tak nebudu pot=C5=99ebovat dal=C5=A1=C3=AD potvrzen=C3=AD o p=C5=99=C3=ADjmech. = Kdybyste p=C5=99eci jen pro jistotu mohli nechat potvrzen=C3=AD vyplnit, pak bychom m=C4=9Bli jistotu. = Pos=C3=ADl=C3=A1m formul=C3=A1=C5=99 v p=C5=99=C3=ADloze. =C4=8Cerp=C3=A1n=C3=AD prob=C3=ADh=C3=A1 na z=C3=A1klad=C4=9B = dolo=C5=BEen=C3=AD rozpo=C4=8Dtu prov=C3=A1d=C4=9Bn=C3=BDch prac=C3=AD = (op=C4=9Bt n=C3=A1=C5=A1 formul=C3=A1=C5=99) a dolo=C5=BEen=C3=AD fotografi=C3=AD toho, co se = bude rekonstruovat. Ve Va=C5=A1em p=C5=99=C3=ADpad=C4=9B tedy sta=C4=8D=C3=AD dolo=C5=BEit fotky, jak = vypadal prostor pergoly, terasy a p=C5=99=C3=ADjezdu p=C5=99ed rekonstrukc=C3=AD. Stav po rekonstrukci se = dokl=C3=A1d=C3=A1 op=C4=9Bt fotkami a to do 12 m=C4=9Bs=C3=ADc=C5=AF od do=C4=8Derp=C3=A1n=C3=AD = =C3=BAv=C4=9Bru. Tuto lh=C5=AFtu m=C5=AF=C5=BEeme prodlou=C5=BEit, pokud = je pot=C5=99eba.=20 Tento p=C3=A1tek je u m=C4=9B v po=C5=99=C3=A1dku, m=C5=AF=C5=BEeme se = potkat. Jestli V=C3=A1m ale v=C3=ADce vyhovuje pozd=C4=9Bj=C5=A1=C3=AD term=C3=ADn, dejte v=C4=9Bd=C4=9Bt kdy = od 6.3. =20 P=C5=99eji V=C3=A1m hezk=C3=BD den. =20 Pavl=C3=ADna Pickov=C3=A1 Oblastn=C3=AD =C5=99editelka Modr=C3=A1 pyramida – V=C3=A1=C5=A1 r=C3=A1dce na finance Kancel=C3=A1=C5=99 M=C3=ADrov=C3=A9 n=C3=A1m=C4=9Bst=C3=AD 5a 400 01 =C3=9Ast=C3=AD nad Labem =09 +420 737 418 525 pavlina.pickova@mpss.cz =20 www.modrapyramida.cz _____ =20 Myslete na p=C5=99=C3=ADrodu… Skute=C4=8Dn=C4=9B pot=C5=99ebujete = vytisknout tento e-mail? Tato elektronick=C3=A1 zpr=C3=A1va a jej=C3=AD p=C5=99=C3=ADlohy = (d=C3=A1le jen =E2=80=9Czpr=C3=A1va=E2=80=9D) je d=C5=AFv=C4=9Brn=C3=A1, ur=C4=8Den=C3=A1 v=C3=BDhradn=C4=9B adres=C3=A1tovi/t=C5=AFm a = m=C5=AF=C5=BEe obsahovat pr=C3=A1vem chr=C3=A1n=C4=9Bn=C3=A9 informace. Jak=C3=A9koli jej=C3=AD nedovolen=C3=A9 pou=C5=BEit=C3=AD =C4=8Di = roz=C5=A1i=C5=99ov=C3=A1n=C3=AD je zak=C3=A1z=C3=A1no. Pokud nejste zam=C3=BD=C5=A1len=C3=BDm adres=C3=A1tem, zpr=C3=A1vu pros=C3=ADm = sma=C5=BEte a informujte bezodkladn=C4=9B telefonicky =C4=8Di elektronicky odes=C3=ADlatele. Zpr=C3=A1vu = nesm=C3=ADte kop=C3=ADrovat nebo pou=C5=BE=C3=ADt pro jak=C3=BDkoli =C3=BA=C4=8Del ani nesm=C3=ADte = sd=C4=9Blit jej=C3=AD obsah =C5=BE=C3=A1dn=C3=A9 dal=C5=A1=C3=AD = osob=C4=9B. Vzhledem k tomu, =C5=BEe s=C3=ADt=C4=9B elektronick=C3=BDch = komunikac=C3=AD nejsou pod na=C5=A1=C3=AD p=C5=99=C3=ADmou kontrolou, neodpov=C3=ADd=C3=A1me za p=C5=99=C3=ADpadnou =C5=A1kodu = zp=C5=AFsobenou p=C5=99enosem t=C3=A9to zpr=C3=A1vy. V p=C5=99=C3=ADpad=C4=9B, =C5=BEe je zpr=C3=A1va sou=C4=8D=C3=A1st=C3=AD = jedn=C3=A1n=C3=AD o smlouv=C4=9B, m=C3=A1me pr=C3=A1vo ukon=C4=8Dit kdykoliv takov=C3=A9 jedn=C3=A1n=C3=AD i bez uveden=C3=AD d=C5=AFvodu, = p=C5=99i=C4=8Dem=C5=BE smlouva bude uzav=C5=99ena teprve =C3=BAplnou dohodou o cel=C3=A9m jej=C3=ADm obsahu. _____ =20 =20 =09 _____ =20 Od: jiri@spieler.cz <jiri@spieler.cz > Odesl=C3=A1no: 22. =C3=BAnora 2023 9:02:12 Komu: Pickov=C3=A1 Pavl=C3=ADna P=C5=99edm=C4=9Bt: RE: Informace=20 =20 Dobr=C3=BD den, =20 D=C4=9Bkuji za informace, =20 Dejte mi pros=C3=ADm v=C4=9Bd=C4=9Bt, jak=C3=A9 dokumenty budete = pot=C5=99ebovat, jedin=C3=BD den kdy bychom to tento t=C3=BDden zvl=C3=A1dli je p=C3=A1tek=E2=80=A6 M=C4=9Bl = bych jen p=C3=A1r ot=C3=A1zek, k dan=C3=A9nu =C3=BAv=C4=9Bru, jak=C3=A1 je tam teda =C3=BArokov=C3=A1 sazba? = P=C5=99=C3=ADpadn=C4=9B, jak=C3=BDm zp=C5=AFsobem prob=C3=ADh=C3=A1 =C4=8Derp=C3=A1n=C3=AD? Jestli se to d=C3=A1 na=C4=8Derpat, pak = n=C4=9B=C4=8D=C3=ADm dolo=C5=BEit? Financov=C3=A1n=C3=AD by bylo na v=C5=A1e co je k domu, tj jak jsem psal, pergola, terasa, = p=C5=99=C3=ADjezd=E2=80=A6 Je mo=C5=BEn=C3=A9 do toho zapo=C4=8D=C3=ADtat I vybaven=C3=AD jako nap=C5=99=C3=ADklad = venkovn=C3=AD sezen=C3=AD, nebo by s t=C3=ADm byl problem u dokl=C3=A1d=C3=A1n=C3=AD? =20 Jinak pokud by V=C3=A1m to nevyhovovalo, tak m=C5=AF=C5=BEeme = klidn=C4=9B a=C5=BE ten t=C3=BDden co budete dostupn=C3=A1. =20 D=C4=9Bkuji a p=C5=99eji hezk=C3=BD den, Spieler =20 =20 From: Pickov=C3=A1 Pavl=C3=ADna <Pavlina.Pickova@mpss.cz >=20 Sent: Tuesday, February 21, 2023 9:52 AM To: jiri@spieler.cz =20 Subject: Re: Informace =20 Dobr=C3=BD den, pane Spielere, =20 v tom p=C5=99=C3=ADpad=C4=9B V=C3=A1s budeme pot=C5=99ebovat v = =C3=BAv=C4=9Bru oba dva. Man=C5=BEelku kv=C5=AFli limitu pro nezaji=C5=A1t=C4=9Bn=C3=BD =C3=BAv=C4=9Br a V=C3=A1s z d=C5=AFvodu = dolo=C5=BEen=C3=AD p=C5=99=C3=ADjmu. Z Va=C5=A1eho DP jsem ud=C4=9Blala p=C5=99edb=C4=9B=C5=BEn=C3=A9 v=C3=BDpo=C4=8Dty a v=C5=A1e = vych=C3=A1z=C3=AD dob=C5=99e. Z=C5=99ejm=C4=9B bychom ani nepot=C5=99ebovali dokl=C3=A1dat Va=C5=A1e a man=C5=BEel=C4=8Diny = p=C5=99=C3=ADjmy ze zam=C4=9Bstn=C3=A1n=C3=AD (n=C3=A1=C5=A1 = formul=C3=A1=C5=99, kter=C3=BD vypl=C5=88uje =C3=BA=C4=8Detn=C3=AD). V=C5=A1e do detailu bychom probrali na osobn=C3=AD sch=C5=AFzce, = p=C5=99=C3=ADpadn=C4=9B rovnou podali =C5=BE=C3=A1dost o =C3=BAv=C4=9Br. Dejte mi tedy pros=C3=ADm = v=C4=9Bd=C4=9Bt, jak by se V=C3=A1m sch=C5=AFzka hodila. P=C5=99=C3=AD=C5=A1t=C3=AD t=C3=BDden m=C3=A1m dovolenou, tak = rad=C4=9Bji je=C5=A1t=C4=9B tento. =20 P=C5=99eji V=C3=A1m hezk=C3=BD den. =20 Pavl=C3=ADna Pickov=C3=A1 Oblastn=C3=AD =C5=99editelka Modr=C3=A1 pyramida – V=C3=A1=C5=A1 r=C3=A1dce na finance Kancel=C3=A1=C5=99 M=C3=ADrov=C3=A9 n=C3=A1m=C4=9Bst=C3=AD 5a 400 01 =C3=9Ast=C3=AD nad Labem =09 +420 737 418 525 pavlina.pickova@mpss.cz=20 www.modrapyramida.cz _____ =20 Myslete na p=C5=99=C3=ADrodu… Skute=C4=8Dn=C4=9B pot=C5=99ebujete = vytisknout tento e-mail? Tato elektronick=C3=A1 zpr=C3=A1va a jej=C3=AD p=C5=99=C3=ADlohy = (d=C3=A1le jen =E2=80=9Czpr=C3=A1va=E2=80=9D) je d=C5=AFv=C4=9Brn=C3=A1, ur=C4=8Den=C3=A1 v=C3=BDhradn=C4=9B adres=C3=A1tovi/t=C5=AFm a = m=C5=AF=C5=BEe obsahovat pr=C3=A1vem chr=C3=A1n=C4=9Bn=C3=A9 informace. Jak=C3=A9koli jej=C3=AD nedovolen=C3=A9 pou=C5=BEit=C3=AD =C4=8Di = roz=C5=A1i=C5=99ov=C3=A1n=C3=AD je zak=C3=A1z=C3=A1no. Pokud nejste zam=C3=BD=C5=A1len=C3=BDm adres=C3=A1tem, zpr=C3=A1vu pros=C3=ADm = sma=C5=BEte a informujte bezodkladn=C4=9B telefonicky =C4=8Di elektronicky odes=C3=ADlatele. Zpr=C3=A1vu = nesm=C3=ADte kop=C3=ADrovat nebo pou=C5=BE=C3=ADt pro jak=C3=BDkoli =C3=BA=C4=8Del ani nesm=C3=ADte = sd=C4=9Blit jej=C3=AD obsah =C5=BE=C3=A1dn=C3=A9 dal=C5=A1=C3=AD = osob=C4=9B. Vzhledem k tomu, =C5=BEe s=C3=ADt=C4=9B elektronick=C3=BDch = komunikac=C3=AD nejsou pod na=C5=A1=C3=AD p=C5=99=C3=ADmou kontrolou, neodpov=C3=ADd=C3=A1me za p=C5=99=C3=ADpadnou =C5=A1kodu = zp=C5=AFsobenou p=C5=99enosem t=C3=A9to zpr=C3=A1vy. V p=C5=99=C3=ADpad=C4=9B, =C5=BEe je zpr=C3=A1va sou=C4=8D=C3=A1st=C3=AD = jedn=C3=A1n=C3=AD o smlouv=C4=9B, m=C3=A1me pr=C3=A1vo ukon=C4=8Dit kdykoliv takov=C3=A9 jedn=C3=A1n=C3=AD i bez uveden=C3=AD d=C5=AFvodu, = p=C5=99i=C4=8Dem=C5=BE smlouva bude uzav=C5=99ena teprve =C3=BAplnou dohodou o cel=C3=A9m jej=C3=ADm obsahu. _____ =20 =20 =09 _____ =20 Od: jiri@spieler.cz < jiri@spieler.cz> Odesl=C3=A1no: 20. =C3=BAnora 2023 15:48:21 Komu: Pickov=C3=A1 Pavl=C3=ADna P=C5=99edm=C4=9Bt: RE: Informace=20 =20 Dobr=C3=BD den, =20 D=C4=9Bkuji za rychlou odpov=C4=9B=C4=8F. S t=C3=ADmto jsem tak trochu = po=C4=8D=C3=ADtal. Ka=C5=BEdop=C3=A1dn=C4=9B, nev=C3=ADm jak by to man=C5=BEelce bonitn=C4=9B vych=C3=A1zelo, m=C3=A1 = p=C5=99=C3=ADjem pouze 16ti =C4=8Dist=C3=A9ho, je jen na 50% =C3=BAvazek, nav=C3=ADc je to smlouva na rok (asistent = pedagoga)=E2=80=A6 Zept=C3=A1m se jinak, m=C3=A1m ji=C5=BE DP za rok 2022 a je o dost vy=C5=A1=C5=A1=C3=AD = ne=C5=BE to p=C5=99edchoz=C3=AD nav=C3=ADc ji=C5=BE nem=C3=A1me spl=C3=A1tku auta, kterou jsme m=C4=9Bli v na=C5=A1=C3=AD = posledn=C3=AD konverzaci. =20 Tak=C5=BEe kdybych to shrnul tak m=C3=A1me pouze:=20 Hypot=C3=A9ku (17,5 tis) Bu=C5=99inka (1 tis) Jeden =C3=BAv=C4=9Br (9 tis) =20 N=C3=A1klady na bydlen=C3=AD cca 4 tis Pojisteni 1 tis =20 Kdy=C5=BEtak v p=C5=99=C3=ADloze zas=C3=ADl=C3=A1m DP za 2022 k = nahl=C3=A9dnut=C3=AD. Nen=C3=AD to nic d=C5=AFle=C5=BEit=C3=A9ho, =C4=8D=C3=A1st pen=C4=9Bz m=C3=A1me na=C5=A1et=C5=99eno, = nicm=C3=A9n=C4=9B jsem zv=C3=A1=C5=BEil i tuto varinatu. =20 D=C4=9Bkuji za V=C3=A1=C5=A1 n=C3=A1zor. Hezk=C3=BD zbytek dne. Spieler =20 From: Pickov=C3=A1 Pavl=C3=ADna < Pavlina.Pickova@mpss.cz>=20 Sent: Monday, February 20, 2023 3:08 PM To: jiri@spieler.cz Subject: Re: Informace =20 Dobr=C3=BD den, pane Spielere, =20 ur=C4=8Dit=C4=9B to mo=C5=BEn=C3=A9 je. Nezaji=C5=A1t=C4=9Bn=C3=BD = =C3=BAv=C4=9Br je vhodn=C3=BD pr=C3=A1v=C4=9B na takov=C3=A9 investice, kter=C3=A9 se chyst=C3=A1te prov=C3=A1d=C4=9Bt. V sou=C4=8Dasn=C3=A9 dob=C4=9B bychom akor=C3=A1t =C5=BE=C3=A1dost = sjedn=C3=A1vali na Va=C5=A1i pan=C3=AD, Vy aktu=C3=A1ln=C4=9B nem=C3=A1te p=C5=99edschv=C3=A1len=C3=BD limit pro tento druh = =C3=BAv=C4=9Bru.=20 Spl=C3=A1tka na v=C3=BD=C5=A1i 200 tis. K=C4=8D se splatnost=C3=AD na 15 = let vych=C3=A1z=C3=AD na 1770 K=C4=8D. Je to tak pro V=C3=A1s v po=C5=99=C3=A1dku? =20 S pozdravem a p=C5=99=C3=A1n=C3=ADm hezk=C3=A9ho dne=20 =20 Pavl=C3=ADna Pickov=C3=A1 Oblastn=C3=AD =C5=99editelka Modr=C3=A1 pyramida – V=C3=A1=C5=A1 r=C3=A1dce na finance Kancel=C3=A1=C5=99 M=C3=ADrov=C3=A9 n=C3=A1m=C4=9Bst=C3=AD 5a 400 01 =C3=9Ast=C3=AD nad Labem =09 +420 737 418 525 pavlina.pickova@mpss.cz=20 www.modrapyramida.cz _____ =20 Myslete na p=C5=99=C3=ADrodu… Skute=C4=8Dn=C4=9B pot=C5=99ebujete = vytisknout tento e-mail? Tato elektronick=C3=A1 zpr=C3=A1va a jej=C3=AD p=C5=99=C3=ADlohy = (d=C3=A1le jen =E2=80=9Czpr=C3=A1va=E2=80=9D) je d=C5=AFv=C4=9Brn=C3=A1, ur=C4=8Den=C3=A1 v=C3=BDhradn=C4=9B adres=C3=A1tovi/t=C5=AFm a = m=C5=AF=C5=BEe obsahovat pr=C3=A1vem chr=C3=A1n=C4=9Bn=C3=A9 informace. Jak=C3=A9koli jej=C3=AD nedovolen=C3=A9 pou=C5=BEit=C3=AD =C4=8Di = roz=C5=A1i=C5=99ov=C3=A1n=C3=AD je zak=C3=A1z=C3=A1no. Pokud nejste zam=C3=BD=C5=A1len=C3=BDm adres=C3=A1tem, zpr=C3=A1vu pros=C3=ADm = sma=C5=BEte a informujte bezodkladn=C4=9B telefonicky =C4=8Di elektronicky odes=C3=ADlatele. Zpr=C3=A1vu = nesm=C3=ADte kop=C3=ADrovat nebo pou=C5=BE=C3=ADt pro jak=C3=BDkoli =C3=BA=C4=8Del ani nesm=C3=ADte = sd=C4=9Blit jej=C3=AD obsah =C5=BE=C3=A1dn=C3=A9 dal=C5=A1=C3=AD = osob=C4=9B. Vzhledem k tomu, =C5=BEe s=C3=ADt=C4=9B elektronick=C3=BDch = komunikac=C3=AD nejsou pod na=C5=A1=C3=AD p=C5=99=C3=ADmou kontrolou, neodpov=C3=ADd=C3=A1me za p=C5=99=C3=ADpadnou =C5=A1kodu = zp=C5=AFsobenou p=C5=99enosem t=C3=A9to zpr=C3=A1vy. V p=C5=99=C3=ADpad=C4=9B, =C5=BEe je zpr=C3=A1va sou=C4=8D=C3=A1st=C3=AD = jedn=C3=A1n=C3=AD o smlouv=C4=9B, m=C3=A1me pr=C3=A1vo ukon=C4=8Dit kdykoliv takov=C3=A9 jedn=C3=A1n=C3=AD i bez uveden=C3=AD d=C5=AFvodu, = p=C5=99i=C4=8Dem=C5=BE smlouva bude uzav=C5=99ena teprve =C3=BAplnou dohodou o cel=C3=A9m jej=C3=ADm obsahu. _____ =20 =20 =09 _____ =20 Od: jiri@spieler.cz < jiri@spieler.cz> Odesl=C3=A1no: 20. =C3=BAnora 2023 14:25:30 Komu: Pickov=C3=A1 Pavl=C3=ADna P=C5=99edm=C4=9Bt: Informace=20 =20 Dobr=C3=BD den pan=C3=AD Pickova, =20 Obrac=C3=ADm se na V=C3=A1s, jako=C5=BEto m=C3=A9ho osobn=C3=ADho = poradce. R=C3=A1di bychom s Man=C5=BEelkou investovali do dod=C4=9Bl=C3=A1n=C3=AD n=C4=9Bjak=C3=BDch v=C4=9Bc=C3=AD = kolem domu (pergola, p=C5=99=C3=ADjezd, de=C5=A1tova voda =E2=80=A6) maxim=C3=A1ln=C4=9B do 200tis, tak jsem se cht=C4=9Bl = zeptat, jestli existuje n=C4=9Bjak=C3=A1 nab=C3=ADdka n=C4=9Bco v tom smyslu jako m=C3=A1me = ji=C5=BE u v=C3=A1s formou nezaji=C5=A1t=C4=9Bn=C3=A9ho =C3=BAv=C4=9Bru maxim=C3=A1ln=C4=9B na tuto =C4=8D=C3=A1stku? =20 D=C4=9Bkuji za informace. S pozdravem Ji=C5=99=C3=AD Spieler ——=_NextPart_000_0021_01D946C3.9C1502D0 Content-Type: application/ms-tnef; name=“winmail.dat“ Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Disposition: attachment; filename=“winmail.dat“ eJ8+Ig0MAQaQCAAEAAAAAAABAAEAAQeQBgAIAAAA5AQAAAAAAADoAAEIgAcAGAAAAElQTS5NaWNy b3NvZnQgTWFpbC5Ob3RlADEIAQOQBgD0UQAAKgAAAAsAAgABAAAAAwAmAAAAAAALACkAAAAAAAsA KwAAAAAAAwAuAAAAAAAeAHAAAQAAAAoAAABJbmZvcm1hY2UAAAACAXEAAQAAADkAAAABAj044KSL KZGIwEX6PR9m8xu4KN6bAwlxUhoCmN6hVQGWkWglAbvTgasBPmhuYq3BatkAgAAAeVAAAAALAAEO AAAAAAIBCg4BAAAAGAAAAAAAAAB7OoWo2FXKQI5vQ1ABdrItwoAAAAMAFA4BAAAAHgAoDgEAAAAp AAAAMDAwMDAwMDIBamlyaUBzcGllbGVyLmN6AWppcmlAc3BpZWxlci5jegAAAAAeACkOAQAAACkA AAAwMDAwMDAwMgFqaXJpQHNwaWVsZXIuY3oBamlyaUBzcGllbGVyLmN6AAAAAAsAFjABAAAAAwDe P+n9AAADAPE/CQQAAAMAAlkAABYAAwAJWQIAAAALABCACCAGAAAAAADAAAAAAAAARgAAAAADhQAA AAAAAAMAE4AIIAYAAAAAAMAAAAAAAABGAAAAABCFAAAAAAAAAwBXgAggBgAAAAAAwAAAAAAAAEYA AAAAAYUAAAAAAAALAKWACCAGAAAAAADAAAAAAAAARgAAAAAGhQAAAAAAAAsApoAIIAYAAAAAAMAA AAAAAABGAAAAAA6FAAAAAAAAAwCngAggBgAAAAAAwAAAAAAAAEYAAAAAGIUAAAAAAAALAKiACCAG AAAAAADAAAAAAAAARgAAAACChQAAAAAAAB4AqYAIIAYAAAAAAMAAAAAAAABGAAAAANiFAAABAAAA CQAAAElQTS5Ob3RlAAAAAAIBq4AIIAYAAAAAAMAAAAAAAABGAQAAADYAAABJAG4AVAByAGEAbgBz AGkAdABNAGUAcwBzAGEAZwBlAEMAbwByAHIAZQBsAGEAdABvAHIAAAAAAAEAAAAQAAAAmJQYvGRu 80WHJHugjf1j/B4AtIAIIAYAAAAAAMAAAAAAAABGAQAAABgAAABDAG8AbQBwAG8AcwBlAFQAeQBw AGUAAAABAAAABgAAAHJlcGx5AAAACwAfDgEAAAACAfgPAQAAABAAAAB7OoWo2FXKQI5vQ1ABdrIt AgH6DwEAAAAQAAAAezqFqNhVykCOb0NQAXayLQMA/g8FAAAAAgEJEAEAAAB9TQAAeU0AAJUvAQBM WkZ1OI/AmgMACgByY3BnMTI1gjIDQ2h0bWwxAzH4YmlkBAADMAEDAfcKgCcCpAPjAgBjaArAc2X4 dDAgBxMCgBCDAFAEVr8IVQeyElUOUQMBEVcyBgA7BsMSVTMERhFZE29mNAkQ7yAiBmBnb2UgEFVJ IEUEYGppIsUSVTUY3jIzOBH2EmPbCO8J9zsd/w4wNRJSDGDOYwBQCwkBZDM2EeALpeQ0IBCCKlwO sgGQDhDIOSA8DrIgeA7QAICQOnY9IghwbjoE8MRoZQDAcy1tDeADYNRzbwGALQWgbSSADtC6IiQl bySvJbkl4GYN4PZlKNUmlncnLyg/KiAFsBpkJpZtKkAOsHRwOlQvLyqlLiWHLiYhL8Uo5C8B0DA0 Lw4gLyAWbSZ3LUd3MWAudzMCLgWwZy9UUi9SCEVDLQ6yNDAiPhsSYyMXMyKwI9BlYWRpMv0xNg7w PAeAAZAgZG5hB4A9RwnwBJBhXnQFsQWgAjAJ8HQqQE0JJZYgVyyBIDE1IN4oKQAjYASQCYAgB4AP UDh1bSky7iKgNXEhLUQtWwaQICFtJdBdAD48c3R5bGU+IHZcXDoqAzB7YlJlEYB2aQWwOghwbCQo IwEBYXUjYCNWqE1MKR8QfQqjbzxPOz1fPmV3Pu8//z5lLnO9EYBwGkBB30LvBcA8LcCbO+M64FsJ 8A9QZl07AL85vzVxO9RIDzrTCqMvQbAyRgIhIEQBEAuAaXRTRPAGMSovCqNAAhItf0WgKSAKpAGR RHFNBSWAbNB5OiJDNgBiByEF0F02kGga4E2YCrBuJcBluC0xOhVwIrA4cDNRYf0isDZRgVExPlZM /04PTyD8bGlPUU//UQM4YThwFXDvVyIisFIbS0FTO+JLvwrBaHAuTSXQTgWwAMBs3CwgVSBaSg9Q dlpIU4rnAMAx4AuAOjALgFV5UvOFAJB6KTAxMS4wBTDHXh5OqFUjIixzAHFfAJMGcj5WYTpVIG5r WuDmc1ChWkJIeURQRUBjIc9cuyXQXwA74i1wBRAFsLNMEE7wOTlVeR1zOgoy+1V5NxB4JgAFgzaQ TDFFIH9HgGQjZ9E+dGNzGpALcGxtWKMyINNkzy074ERQOmdkESXQNfBsLR4AC1B5P1/PYN9h6Wa9 A/BHgG93x2iSQ5daUUNocFkBRbLXa79syGigcB2hLQIgbi/dXwUwX4RShQqwZxpAOBIdBmBjTCJr q18TOC41/wuAOFBfcV37XXV7MzhQfL7fPlZb4nj/U9V4ojp+2j5Wv0ffIqAjsUbVSZ8612c3ELM5 ICXQIDk7oSQxPkZ03m8qkEQyRYUEIHZ1oTdBvTlBdCaQY3APQADAeCpAqXewMjYmkC+GRS+GEt9H T4QPhR+GLgtgeQhgBUBXh7qGR4iicIesZDaQYX+I8YlZjgs7sIn/Mww6si8rNC8jgDUR4DwG4GR5 A1rwAHBnPUVOLVW7BfBjEj0KMoegmCNwCHAnC1AaQDvTPScsci13bzaALZBPUJXAa5pALIEnvzLw IyMAIQMwl3J3sDNRkNebdhHgIts5UfA8W+E20PsLYAQQPX7am1kAAJy/I1N+NjPxkHCelFpXn7+g w08PZeBE0DXQIqAuMi4ggmoaQHBcJ2UxNxD6ayLNNByQO8BQoZmGTlu/Gg1hyZtKGJKcnyM1OCKw 1CYjDiA4DkAyAoCbeKJ1UQAwMTcjsD+uUXg4NjkisK7gq58jVDX/niEtwFChm1mbZ50tIqAz8f2G sHCK/g5AklO0MZt2CqL/skgKgZuHCrG3SJ0tAcBGsT+0PqHvov+4b7N/rE1uYvNjcK2qJ2EBQL0/ tO+1//+3D7gfuS8zDJ4VvG/GX54H75mVBuALIASQOlDAagHMVD1tAG8tkCXQVSA4QCNF3jHOMnzy X6EKsGQPUJeQ9joxsF+RIHzCz+WqfMoP/7rPu9/RL6xblxDUK04R1Pf6RgNhOsqcwwLWmrJJpVB6 aQUQQIiBjmAEkC7geu3VfyYjYK2pPNTo2y3cL3+MoK2phkDaiCLcNVCXAXL/m1tp8cXv1d/W7+UC BmACMLfYf9mP2pdXCYA2YHORYNJ5WuBGZU9QdQrAl1BfrYBa4AHQHHA4UDo6sVB+TeJP41/kb+V/ 5o/vxFRPhrDoT+lf2qYnUA3ga/5vPDClsezwRNAd4KWw6wB8YSfwH90v76b2YguAYcIu9bRhQG1w BBDff3/gj++P7Z/ur/1P8M/m/3V+YqVgfzDy//QP2pcyQDr4IEluEBBaoSmQvc++3//Cz8PfxO8A D8cPIvovwEax/8kMsk8PDxAfES/S39PvE5//B9+/X8BvFw8JPwpPC18Mb58Nf7ovFR8WLyAVRG9P UO2loGY4QM1AblrgF68Yv/8crx2/Hs8f3yDvIf8jDyQf/xvPJx8ZnxqvMM8ofymPKp9/NM8svy3P Lt8v76t3qzE1PatAc6UA8jma0Fogb2u6dSXAYuwAzYA0YTlckD+NAP5QpgCMsJdBQQBjaMfYUGNg pXFvdGtVEYegp6WIrYClInZ5QpB2zdB+YY0AQQH2A0Kwc/Cn8DiX66BPgFbQaFEANmivd/2rQDDa ajEPMh82DzcfOC//OT86TztfPG89fzUvST8y//80D1LvSp9Lr0y/Vu9O30/vb1D/Ug8+rz+5RKWh 9dB1ed6wIHqk4JcwddD2AmP5paFmLkbvW79T71ffWO//Wf9bD1wfXS9eP19Pax9mL/9Uz1Xfb99n j2ifaa9qv2vPn2zfbe9u/+eVQJF6ZKSx/mVCsHBvcX91b3Z/d494nz95r3q/e89832CvP5tKaf9F 4vai5+DfFGQ/hI9/n4Cv/4G/gs+D34Tvhf+HD4gfk1//jm9yD3MfmB+Pz5Dfke+S//+UD8fvyP+g /8sfzC/NP85P/89f0G+k75Wvlr+sDwDvAf//198ETxMP2wD1v/bCsF/4Lyev77D2RkBocmQAPSK9 rtBpmTDy4Pm/+sQirwvqZtuRZJjCZr5wqtCmwAB7SFlQRVJMSZhOSyC7f7yNfX2KIQm+cHJzmTBc Y2Yx+Fx1bLJpwH/6xLS/iXn7E2+zu2GZ//wfR7/+L/8//8dPsQ8Cb+gPtD/qL+s/7EXoOTo1qWBB 7R/Mr82//87Pz9/yb9If0y/Zf7r+YvD4cmlAm0CMI70/vk+/X//g/8H/wwrhDd2/xk/ZL8hv/9b/ 2A/q39ov0F8Df90PBZ7+ZQavmQ+c/54Pnx+gL+9P/6JPEe/0LxFP/n//j60/rk//r1/2P/dPms+b 35zv+K/5v9/6zwp//O+l7KjQPaPh7TFJqCBmYcLwdHd+cHD+cKgwBS8PHxF/Eo8TnwLfzwPiF58Y rwEANDgHgAkgHmGq4KbF9cDRcC1zadp69XAxRECpomOosPXQ/DpiRPC2IKt/JP8mARyh80LgjAVl LAaPB58LiwBM+jXtgS8ckgGviVsM3w3v/xsPEA8ZXx9/G38cjx2fHq//Lh8ijwffCO8J/yPvNS8m D/8nHygvKT8qTytfLG8tfz9P/y+fMK8xv0JPiY9hyuagi8GmbdTQN2A5ZSGQbWMACafwbmntMCB2 eWPuaLZi6LCLwnMhkGMgY3DnY6GLo0oyMW5KQyFQi3Y4am11YxB+IdRgaWsnTZfU0O0wayDUcGJ1 /mRO8GNwSjGLkNUAvLGqoDPUoLbhOWGLs1DxdnIfRcBN02NATjrygGguIOBLZHlieabAIZBOQ+/y gGMA8nCq4HCzIOfBpsDjUQBO8G1vaKjAUHFL0OdRoVKbS7BwbEthIUJQYP9UsEvQszBLAGOiVtFW JVRg2FBvc4uytuIxfrD1wv/C8LZii3JLoE44RoBFwGQv/0MfNK84nzmvOr87zzzfPe//Pv9AD0Ef Rz9nX0RPRV9Gb6dqX0iPb9knY1FQck5B+021VdJii7JL41BwuwBMMvQxawRAZFmSIQBuYUqz+1ME syB6TORWcVXhtlN0w79N0SDgS9BV0fYAi7MoqHA/WZKqoE3SXAFSIFttKSDvuwB1LfXAqGBnfnDi 0Iuz/6hgWUDU0G5QTIJQoSGQuzBftjDjodUgUYJUYFYhkFb7UjFSIGVOKanhdNNU4FSQv6axUjKL pHUmS3B74mvUwX5qUFFYQanwBQBV0lZBcnshUKgwZ6iw1MFU4Bcwc/55XW9rHzYvNz9wf4XIuwB5 TkhlelDCUSN18X32a/t4U1RgU+0wXGFTYIyJSyB/TJF1IHSQdxapYHjGgmJh/0sRuwCoYHURqXDs IFmDWrP5eFFmOVNQgZJNAnJrXBFPw9BZktUgVGBUdZERbP9L4ZJwVnKSUkqzVCBTcYUf74kPcUyz IF0BdYH0IUGPIP9QsFWRUOjEIJafhh+HL4g//17PX99g72H/Yw9kH2UvZj//n79oX2lvan9rj2yf ba9uv/9vz5hf2/PRYVNjtoBU4FBg/5rhlZN08Y3CU5V3QJqg1NBflbtMkVDxkKB+oUrUgHT9VtFW WxQFACGQdwJ34LiRcnlZQHZ1muOLwFmSar9SB4ShWYLUYNTQIRBqVOE3lEN0w1Gwa4DBkqE2Lv4z m7+sT6C/oc+i36PvpP//pg+nH6gvqT+qT7Bvx1+tf/+uj6+fyl++z7/fnd+e7zg//8E/wk/DX8Rv xX/Gj8efyK//yb/bj8vfzO/N/88PsV9xLu5QUSNWILf2aIuwT4Eg5P+9X9+f0S/VH9Yv1z/YT9lf /9pv23/cj92f47/yf+DP4d//4u/1f+nv6v/Sn9Ov1L/sX//tb+5/74/wn/Gv8r/zzxWp+FNpZ3QQ VnAiEPo/Bv//FZ8WrwrPC98M5A7PD98Mwx/3IPnQIZBZwITQcz1N2HNvTluBUeBUE+NRcDJyIRBy PftwuQBsbPP3oVVwbmcV5YAhDYAWo6tR4AohPbiAZlGwdw1Q4HRoPTYw+3D39RiD/jq9IACwFpD6 LATBdMBYYP5hFpAEIBKQcTMEJ/t99NLvfkARbxzP90R0eJAYhACwL/twUZAX45EQcBkcMTiYNy41 +UEXNTowG7H/JBn6Lx9P9LH3cSIgFD335o1U4Hj4kBfTOmp1gPCgaWZ5O20UoC0XAHOWQbOAOmZ4 MJZQKjot+SsDLWgWUvjg+RAAsPlBmytqDlI6BmCZ4G5kK1tj98BZMXItdg6gKfBj31HgASAGYPxA DmFoLt8v4R8v0fjA+HEwcflxdW1ubyoz57AX8P6ALYzwuIA6Nykg+fC3wHklAf0OPGL1JRtiHGlQ jbBbAk9QivD+UDBQfgB3AxLMANI2Suk/1fbmMQzhYh46XFbQUICvBo/23/fv+PAw+SkjGPBwQ0NG RiUP5K9xLk//+dGA8JOnjEFLcBcAkKDoj/8+fwIvOs/7rwEfAKpKHwQPvwUfBi8HPwhPTBE/sS8g wP/z7VNjHiIdHx4vUi8gSUA1/yOfJK9DP06f/pRQShLPE99vFO8V/xcPGBs0kXEZKzP8MDn5Ihpf G29Yr1cvXN8/WU8guQCwIY8ilydALjf/I19b32xfJo8nn0A1Kk8rX/8sby1/Lo8vnzCvMb8yzzPf /zTvNf83DG1fP9/4pGezQahaM3UAQXLPhBRNvPByuY+jcHl3oQ1QkPAt/Q///h//KrgDulKZkLWD uQE4Yf5mceB8MT3xSK9Jv4PvOb//kU+Ej4Wfhq+Hv3NvPA89H/+ZX4/vk4+cv5Wv+Ghw4HES7/l/ mO9D/58oS48yOBKN4X+1YUc/n4+az5vfpL+yuU33upJ7ELvyOY7A51O8UingfbqTNUcfqF+pb6p/ khE0/RjxMIoAulCKgK7VCkC9AP5MYYC2oJz/ng+wH0u/TM9/Td+rH0//UQ+3z1MvVD99z/Qro3+/ TyB8MTNvPxl2/2ewcQ9yH8NftX9U9Ls5YXHfg8/Ez8XTxjZjIHTGsOeQ5xkrx9RjJDpuQLB30GMk ei0YMjpiQClwboJ7QG/ydykSIDH5I8g/yU/KX//Lb8x/1z/On8X/xw/Uz9Xf/9bv1//ZD9of2y/c Mxjx3K//GYXeQNSf31/gb7+rVq11H/92L3c/eE95X3pvfd98j32f/36vf7+Az+SPoO+XD5gf4K// sQ+yH/4vte+7LwGP+n+hryOiv/3OKzQyuCA3M/43s7AjEK8wuoD+z//fAO/vAf8DDw0fglZ1CDv4 wOPPzwT/Bg8HGkIRQTFCbxKvk4JWOHBocmXgPSLuAJ5puNC5YTfxjxEucDijEGFAbXBiAC5jeq4i FuuPAGSgZLhiZhzAA+jgKeB7SFlQRVJgTElOSyAZzxrdfRPCMR0hcnO40FxjZv+N4BJbHs8bVA8v Xb8X75L1/mGBr4u/jMwNnw6vJV+Sqv8ReixfEM8R3y9fE/8VDRbf/zH/C08MXzZvKx8uvy0/Ox8X PC8ZGijQdBtQOi8v8ndBAC5tiaHysIo1G4EILyIgMvByZ2V05RmwXwfRbmsbvxzPHdbjQI9BnFxc biBPMZ8yr/8zvxWfFq9JV0Z/G4E5nzqv/yQfUj9TTzxvJx+5H7ovVF//vE+9X75vv3/Aj8GZXi/B 8Ptr4UnsMFfRwfC1MPjQWb9/Xd9gP2FPat9r72TPbg42x+Yg5l/nZjQ1Nwcj6F//6W+kD1ovKORb 2lWcUTFuoP527T/P9PEw9kD0kEtG1DL/9ADQAveAdpPvyu9v8H/xj//yn/Ov9L99P/bf9+/4+XAZ fHFjST90ORlwS0A0kT0fWUBr2G0vNPKOwG9zaM9ugI6wS1X8hUNBigKIgF92KkNsjeCEIIQQakkB ZPHjsX4gX40ijOE4g1uT/11vYpx04WPPjr9l72b/aA//aR+Rb2s4S1Vuf2+PcJ9xr99yv3PPlZBj gnUeVJ9j0rT2PZGgpqFsmOWhYJprW6H+ZF0gB+CZca/hpYOET5T/v5qvlx9rg8/vmKreMyCqz/+a X6dP7M/t33i/ec9633vv/3z/fg9/H4AvgT+CT/mPSt8D+6/8sjk3QkYwQzesP5tsRBE1pBOtCE15 P0iQQrCJACJgIgApUGY4TSlQZUhwT1B1LsOAIJhTa3XUMMMBOG7DAQ2EMHDQYMLCZWJ1asnCQnZ5 tkBza9Jgw+CzQmC3wW8gsmAeUj9bF/+EwJEfUK+Qb8g/V69Yv8oP/1rfW+9c/14PXx+Sf5OPjw// Y1/Kn9Q/1U/WX6XPrN+n7/9sf5jfme/eL63vrv+wA0KB5eHwLalkOjGy8PxCsE//sV+yb7N/tI+1 n7avt7+4zy+537rvu/80KTb8OjIz/01gCbDi37//wQ6goMaC8lAea91wNEAa0cMBMSB63HBy+vLg QHYQIMVQjICHwxHCqAeQaHkgKKNgj/sBn4HFUKPBJzkz+0cp/jE0KfvxIP1xZjkKdsRicsRSMSwg dd/7YsUQAEPgMMLBZBlw4XA3xFThcEAwc/rybOB2aW/cEP+iqbBAAG3/ov4xZfWJAG8ocGHwIOBA xjD7VT/vkOVgGXD68sRTxFI5IJ/h8EvAr4HqsMOgSmH64t45GvCpEPv3OLBkGwDxINcBEwbQxLB1 BDJpxNH8Uf/EEghA7HAjcP5AHmDCwhsA1wYGmFD/YXoHszELIQYhsm/DoFBvw9AIwmr0kP8MkgPi /XELUAlDAbADoQKH9++QAJD7RnUFIYiwwwKpsX/G0AQywlFAAAb0xUDCUWLyZfCgZGujkAIFd2Dy UP9LwRrR/UAKpPpJ/UBPUAKj7/0A+gDvccOgWhC3OLAR4P/DAsJRGvDCscMiBPI4sKEA/wm2GBMR MvvwB7IBsAgTwsHf/vEA8XYB+rAXynP9cuVw3wow+/cEk/4ixAIxAgMG0N1P8GwLMh3k6EBixGLD oLhWemjyUKEwqbBrQmD9qaB1AJAENBFzCkKEMPpL3wGw8BAYcRLw+rBr8qAIlf8OMOyAxKEIwf7y H+TCt0aw/xEgCBDvwOxwTOAhwTiwT1D/xLD/4uGAATLqQAyhwqjhYf/GAf4iB7DDUfsx/6IgUe+w 3yVCxOOIoQWhCkI5xoH7Rv55IMEpO8RiIdYMgvtXJTH/xBIBMvSQDDUCAwwVxpAR4H8nkf/jAJAY AijS+1XGkHXHJzEKo8Ywa2R5CBJ1AP/zwAgQ/+IG0DE8CEATUQCg/+4AoTAMJP+Uw1EAkMKzC3F/ APED4QRQMiVAAMUwiPF1/wywAYIBAUAAd2D7UO4AG2P/o4AqAgkA8CAJABEgxpChkf8Goqmw/AWp sASTw3DHL+P//8lP2J/Lb8x/zY/On8+v0L//0c/S39mf2q/bv9cf2C9Jf/+Pv0/fUO9R/1MPVB9V L1Y//1dPWF9Zb1p/W490lvbvXk//X19gb3QfdS92P3dP7hCDT/9jONyLYo9jn/P/vRjnxfYE+6DA 8qBr9t+bb2mfSnOLV2edj4VPhlk3OPsgh0s1/Dg1q+SKf4uPjJ+Nr2v//0vlQPRb31zvfF/c2OVf b///gP9tD24fby+Dr0KPQ5+FYZI4isAmbh5AcDt5SP0BMGGkAIlPRI4/z0DfRh//Ry9IP42fSl9+ z3/flS+Xj/+Yn55fn2+gf6GD6oKiE6GMz2YVFGGrAHZkNjCJsHcL//WgRNDivpMB/XA70Mbg/hH/ nCDBE2l5gU/df6Y/35/gr//hv+LPqM+QR0xSmxmdYWl5/5J/dE9NP05PT1+uH2R/ZY//Zp9nr2i/ cj9q37bvhX+Gj/+Hn76PcT9yT3Nfsr91f3aC4CI5OCUieG95f3qP/3ufv299v5nfmu/Ov7f4d4AK PbhRUjvQeUZ3ZP248GfDb9Mfgg+DHpSO1d/z0z6METxiy1uwyr+/wMvjwq/bH09kOq6PkL/Sv/+3 pkTy3TrlL98/4E/hX+f1fdwfPBKAdcAUcMoguVBpU4pgj1BqafCAQJ/gacEW4XIuY3oiy1zu4Tpk ifJmzMCsMMEge0gAWVBFUkxJTktmIO3/7wV9fcwBzMBy8nOKYFxjzCHMsLzp7n1v5y/En+gP5oVh y1Dsbyb7imCMmTz4H+zv8f/vD/Af//Ev/m/zT/Rf9W/2fwZ/+J9r+aT6H2f7Oj4IT+jVMf3j8WKn ys2zzl/cf92P4pR/FlA88jZQAoAI7+bv6/YyF8JAG2MsEHIpIDIwMugzIDmsEDLCIQzPDd/vDu8P /xEPGgRLIaETLxQ/3evnUCOBNXN24FA6gDzy/SnwYRdvGH8ZjxqfG68HTO3MATWloyO4UDqjPcAu gjx0Oj5vJA8eLxULUkXwOiBJbsGQuUE80OMP/+QfKk/oz8Evwj/q7+v/im//jl83jy8/Br+xr5Ov lL+Vz//Tb2JPPq/Xr9i/Qk8xfzKP/zOfNK9GD4vPjN9LbzcvOD//OU86XztvPH89j03/P6/Q7//R /1b/WV9ab0CPQZ9dv17Pf1/fQz5iD2MfR1/qP2TPIDxEbyJwFhGqYJ9Abiz/To9Pn1CvUb9Sz1Pf VO9V//9ln1gfY+9k/2YPZx9oL3av/0wPTR96/2tvbH9tj26fb6//cL9xz3Lfc+90/3oPhs94L595 P4nPJw9pSSkya3X+oNwgev2wrDAt9Swpn4qP/37/gA+BH4Ivgz+ET4Vfkr//h3+Ij42fiq+Lv4zP nv97b/98f32Pk7+Uz5Xflu+X/5kP/5ofmy+cP51Pnl+vH6B/oY8nsh+Oj4+eZWq7sCBtIZEAcHJv cyDybSApIFJjZCkzLAVgYWtVEsE5amBvkNBtywF5mCBidRKAuVFwbwRA9SjSYiBAYbryKQDN0Gom iCBrZLwheWNoHSB+IAJwvyDLAb9BaiK+Qnr5INMxZMqgvZG5oBLCyyDhu0E4NSBNKTIEsL7Cf72R tMDBM8lAvMIggMmAa527AGtqYEfQu1JudRYD+bpTcnW7BiCQwQG0EL8RHykA/bAWErnAIDZzYXr4 YmE/KKQg8q0gISApMpe7BWpAujB6wTFmOUSwrGJlujC5sWIg8mggY1sSwSjwcsEzxGJkyCBK9RKQ dMDRc8ZBv0C6oiCQ/yEwy6W9Yq0gxCDJA8uiufSHu6C1cBLAOWVpdMgg/kaRUEfQtVAgU8xTvrG+ see1cM3hukI5YblgtVDA8ufEIR0huwB0arsSBWDNMFvKocfQbM6h/0BntWBhf9Ox/0BEYNVRyhLI g72gev/NkcHRzMC5cNAjxGO7kb8h377wkRG8sM9WtBB0LcC6QPp5yAB216NqUMWx0jLWB/5rRFBq UNnxIDHRdM0ww9DfzFO7ACNwvTDRwnO/sroS/9IByrO1EM/QxMC7ocB0zBj/kf+zL6efqK+pv6rP q9+s7/+t/+EfsB+xL7Y/s0+0X7Vv/+1fpA+lH6Yv4h/jL+Q/5U//5l/nb+h/6Y/qn+uv7L/9f9/u 3+/vAH+3L4+dStDBxCD3vLCQ0NGzVhLCvxMjcNmw/b7wdr1BA9DTsdQRKSHKQN/QMsqQ0zEjUMj0 IM4B0FA/v1K/uNLxvEW7oEgAdXD5xGIxLuBfAY/1//cP+B//+S/6P/tP/F8O//5//48En/8BrwK/ A88bP/Jv83/0jw///xEPEh8TLxQ/FU8WXxdvGH//GY8anytfHL8dzy5fBY+Pn9+QppEw1gO5MMDg aNagyZP/amMOPy9vI98k7yX/Jw8oH/8pLyo/OE8sXy1vMn8vjzCfwzGvRI5TcGllRyBA4f85Dzuf Oy88Pz1PPl8/b0B//0GPQp9Dr0S/Rc9G30fvVg//IL8hz1pfSs9L30zvTf9PD/9QH1EvXO9TT1Rf WW9Wf1eP/1ifaS9av1vPbX9d717/YA9/YR9iL2M/ZE9lX2Zvc805+3TRvcB2bL95f3vWa3a9MKZy DSBsMG5v3TA7f3QyLc1gcDrKYAsRICMURTGBUiAOEDBwdEY7yNG9wWc6M4HSIP4wvdCC9myvfV9o T4Rvbmn0PGKGS2J2p2n/aw9sH+WGvUbK0G06c+90/zg//3t2eqKIupDPir+Lz4zfk5XtyDBplnDH ZVDFEN9SCzDvNgBuH3GAb2k8k2+IGDYAAGhyZWY9Im1hXmlxgHOQmMLQwS6YFGEEQG3UkHMuY3oi 1ZarZkmhZJQiZqCAvdABlXB7SFlQRVJMMElOSyCdj56dfX0TNDGggHJzcYBcY2b4MVx1wlCbaKKP nxSSz7d2iZNPkcthc81u4meampY+l2mUDDGPkWJylqn6XKYBZXkPh/+JD0lDv3HHjpyST6kZIFR1 zNDEQHp5xZBGvSDFcHjgvCAyAjHFkDIwMjMgOfI6c0FBTa2/rs+v37Dv+7H/uxRUc5Czv7TPrT+c n+OiJDXQcmlAlSBJo59P/6BfoW/C76QPpRrC/b+vqF9/ux+qf7jvuf/Mz7wfsm91OmLWkGOzn79P l3hSZbI62YBuZpYQohBj0LH/cR9zr3M/jw/V73Zvd394j9d5n3qvlKIw2REvfCzMj//ir+O/5M+F /+cvlH+Vj5af/+nvbs9v33Dv2S/aP9tP3F9/3W/ef9+P8M/hr34sCyA9J3wh6uENIGZhpQB0d/By YXBwSdDs7/mv6I8f/r/qr+u117CzgC1zaXJ612AxMoHT7C8A30R+b8+gNvc2EPVgDVBJhWX+LPEv 8j/zT/Rf9W/2f/eP//ifAZ/6v//vAP8CDwMfBC//BT8Ur+6v778aDwlvCn8Lj/8Mnw2vDr8PzxDf Ee8S/xkf/yXfFi8XPxhPKN8zvylI/HA9olBtNhSZAoIhNXIgVqGYcnMgYnU3QG0IAPxwb8iQNkKA MJ7QguD8cG828ZjQNXK3ECAHADYAZDGe0C4gTSGAHGA5ZZXE4Gs0kGuYYWY5gQCiIIEAbWl0NJBw jmDyIIAAemHC8DVxM6A0Qrc1YQdRM/ggnRAyFXoHcNE2InZvZDSQZCzhNXNHNWGZIDD4am11NSBa JTIAYTeiZWg3IERQ9cmwczKwIDKQNEItQC1AuzD0mSBiNEI1cjsiOTCQ9wcyMvA0QTjrwDkxmGE8 wfEwkHljaJhyyqA7QjqQvz7BM0E8QTMjPBAxw2JBMX8w0SGANnCAADL6NmE6kGv9mPIxtpCC4DyF OTGiEDVlf0AiphC3UDuJt1AsMDnAYddDE+uwOyIxOyQoSTM3ov8jBwbA5x8azxvfLp8vrteyz6UA SgQxMLbAa3SAcAczxUEgcJjxZjJ11GAz48VAImVJI2QpLkqPS5//Hg8fHyAvIT8iTyNfJG9Un/8m jyefLb8pvyrPK98s7y3//07fYUcyEUDiOpAHcWJwojC/NJBDdTcBz6BE8plBb4Dg2mI7JHNBQjZA etgAB7HvMRk7IjHwjmB2f+A24TpQ/0TyNXJFc2rgguA3IDP4NSC+RELwUYBGgDZwUYBkR4G9jmBz mQIw4DQzMbN0tsD4amFrQ2HroAgAMhMw4L1rhmudETpQojA1EVAxFv83poEgMxKCQAeQRoBy9DqQ /zpA6+BtkbbAYnByYP2gMbO/wvDJsG5xN8VwcbOAb1PP/2F/Ve9W/1gPWR9aL1s/XE//XV9eb19/ ZZ+DX2KvY79kz/+GX0vvTP8cj3sffC99P35P/39fgG+Bf4KPg5+Er4W/l4//h9+I74n/iw9mjy+u dINC8OtuIHLlaDdQawc2eV+bn/+QD5Efki+TP5RPlV+Wb5d//5iPmZ+fv65/nM+d357vsX//jH+N j46fpj+nT6hfqW+qf/+rj6yfra+uv6/P/B/9L7Zv/80exXTHX8hvxVOzILXQCAChPfFzcz1NavBO 18IsbFTMc0TAcmkwcj1TulDYAGxs62Fj0JBnH851bNHFoM8zRPFnbj0V6+BmRdB3xeB0aD0cNjC6 UOu10RM6Ni7/vLDPILYswMExsFIgaWDrkP+lAS+zwCf/T8xBx0/VT7M1fnRJwNEUvLAwgdBkMMBw wdGsMTg3LjW1Qc/F/Dow1EHcqbYv19+wsesxG9q3UYB4tJDQYzpqdUHrsGlmeTttavAt5whRMsC0 gDpmxvAywOHK8i3iky1ozuK04LUQvLA3tUHi+sbiOsJgbaBuZMfi676wQ5FyLXbHMOGAvmM+EL0g wmCzMMbxaOZvP+dx52G0wLRx6AG1cXVt3m7hw6Ow0IC5EC00gLQgxjrgsLXwdGx53ZG3ntQ8Yt2r YtT5UDQgUMLrbPBGcFDn4GtE0EoCy1zvxCLt2qU/suYxvlEHEN2pflw2kEQgwo+y37PvtPAwhbUp I9GAQ0NGRt2f+6CvL65PtdFJFDhzPpE2wP81sUp/9f++H/JPun+7j7yb/wGvwA/BH8Ivwz/ETwOh 90H+L9lQvU0K89ay1a/Wvwm//9jZ98XcL90/+s8GLwi0B9q/y1/Mb81/zo/Pn9CrNLUA8dGsMzA5 tSLS79P/ED//Dr8UbxDf2Um8sNof2yff0PwuN9vvE28j798f97bh3//i7+P/5Q/mH+cv6D/pT+pf /+tv7H/tj+6cJO/3b7SkH0O1+Tgz39BBKl86pE1t4HdRoUogbcB5LjHF4EZwLf+3n7ivubpy40pC bVBug2wA/WqiZhvANSH1gQA/AU86f//xT0ffOx88Lz0/Pk8q//Of//SvT+9Gf0ofU09MP7RoKHDf KKK1f09/+49VuEtFwu+i/0RxbHH+z1YfUV9Sb1tPZ+nuTWySbWFx0TlqoHLzcdL7V8BrMzX+r17v X/9hD/0B+jTRgTBAkLmQbfBlZUWw/f3QTBkQNMBTj1SfZq8DT/8EXwVvYa8Hjwifbl8KvwvPnn2w K1oPdd/ZDDEzJs//0gYfQCifKa9572wPDIRxyb8ZATpfe198Y3zGGrB0fUDPo5DRu35kGrQ6brRw LmD1GrQt0MI6GdBSgCYSMdDkb3fgoiAxtSN+z3/f/4Dvgf+DD43PhS98j32fi1//jG+Nf46Pj5+Q r5G/ksPRgf+TP9IVlNCLL5Xvlv92Ow49/yyvLb8uzy/fMO80XzMPNB//NS82PzdPmw9Xb02PTp+X L/9nj2ifdW9sb3Gvtw+v/1gvI1k/s08rNDJusDcz/jdqQNugZcBxELRftW+2f++3j7ifwq845nW9 y65Qml/Puo+7n7yq+aFBMfn/yD+TOOZEsGhyHXA9IhognmlvYG/x74FFoS5w8DMQYUBtcBmQLmN6 riLMe0WQ/nBkyNJm0lADG8DKIHtIWVBFUmBMSU5LIM9f0G19E3jB0rFyc29gXGNmP0Rwx+/I/8oH +UbEADND/jHMb9dE1F/Q5MMvxD9yX+ffL+A/SN8vYTg/Qk9DXP/dP95P4d9JOscK6N/GX8dv/+vf 2H/Kndpf7n/A38Hv8u9/55/rP+m/95/4r86q5VB0IdDgOi8vd/2ALm2PQDGoQEDF0REvIiDvcFBy Z2V0z0BfvWFuPmvRT9Jf02b9D/4cXFz+btXf7h/vL/A/yy/MPwXX/wL/3Q/2/+BvDo8Pn/i/42// b39wj3Gfcq9zv3TPEd927993/BqveIAjcQZsMBRReID/a8AIABY/Gl8cvx3PorsUUe8kMgpPBj+S OzacsJzvnfb4NDU3vLOe75//Wp8Wrx8ZNBhaEhwNsSsgdiBj071w0PA9TYoATr0w0+D/BaCGhKbA q9CqIAfGisKpkP+Gkq0QMxOlWqT/pg+nH6gvf6k/qk85v6xvrX+uiSyZcb5jBb8wuc8AB8DxET0b gI8oWCmv8XJksG9zaCsA8mXZDUNBRoJFADKq/+xXXZBAoECQagWBZJpBfvwgX0miSWH1AxgTGe8f HP8xYSBPSz8ibyN/JI8ln03v/5u4B9Uq/ywPLR8uLy8/ME+3kmAgAjGeVFvjiUQ9TiB5N4BsbFVl XeBW6xghZP8ZoL1wVfFmcWMDQM9Rf1cv31OfklOGf1UqiCMgZ09W3/9jz6NfNS82PzdPOF85bzp/ /zuPPJ89rz6/rw8HT7EvsjPAOTdCRjBDaL8XPM0AkTVgk2mITXkFEP8wT11g3BDbsOXQZjjl0GUT C+AL0HUufwAgU2tmdYrAfoE4bn6BQLBwQ4bwfkJlYnVqfcJ28nlxwHNriPB/YP7gc0HsbyBt4NPi PxeXWBBNn/8NL0zvg78ULxU/hY8XXxhv/xl/Go8bn07/UA9Ljx/fhh//j7+Qz5HfYk9pX2RvKP9V X/9Wb5mvam9rf2yPbZ9ur2+//3DPcd+mL3P/dQ92H3cvB+7yNrHKMjMJ4L9Anl97f+98jl0gggII AGuXoAhQ0GHBfoExIHpwcrQim8B9MpAggNBJAH6Rfii9IGj4eSAoX+C0MVwBgNBgQZgnOTO0d7dh NCm1IaIgtqFmOXZ/4nJ/0vAxLCB1tJKAkLlzm7B9fkFkzwCc8H/UnPD8sHPztCIpYHZpl5C40mYw /IBWbbjSt2FlXWBv5PBh/6lQm8CBsLSFqMAxkM8AtCLzf9N/0jkgAXAIQDJRo+DpfyBKYbQSOdxw 9RC1J331MGTQkKpQukPAAIAwdX29YmmAUbWBf5LBcKWgen+3YdPwfkLQkL82VNC4kXotwOMxxFG/ UW9/IFBv+39QwfJqrcDFwr0StqHEgH/Cc7rgvNG7t6jAucC0dnX/vlFFMH6CZjHT4L1ifdH8gCfA JIDAfdFiZanQZGv/YBC7NTPgCAAIQdBhtnDD1P+zebZwC9C707YwszChoX8g/lrJ5/UwyxB+gn3R 3HB+Mf9+or4i9TBdgMLm0UPKYrUg/8DiuuDBQ35BuCG6ITKBs+D90PpztqIxoMNgtSe9w7dS3X+C MbszwAAMcGzEYtcUjaFwYn/ifyBWemgIANtdsGYwa/7gZiB1ucC9ZP/Ko8NyQLCze7rgqUDRocwg /bPga6vQwcXHYKWwgCHB8f+4ItkUfjcDMMpQwUCo8KWg/wlg2vH1MAvQgDC5Ep0AtCL/o3DF0X4o nOGBgbdSwOB+0f+0YbjS2YGo4N5ygGNFIb7R7cNyOYIBtHZ52fHia3/i/9sGxbK0h95hf5K6Yq3A xWX/uzPFRYIQyxDgwbkTucDRMnfiArSFghB14GHD04Gwa/xkecFCMYCs8MFAuRLAAP/qbMFwzIG5 0KcwXbDFVLjE/37RucB+M8ShuiG9Eb2A61X3/ICAsEVxdcXgurK6MfyA/zPgtICnMNSTYADjMsIw qVD/wjDKUIIQXhG/0mYwtTVmMP+9w37wgq+ff4TPlB+G74f//4kPih+LL4w/jU+OX5Ufli//lz+S n5OvAq9MPwkPCh8LL/8MPw1PDl9BXzFDsB8R/xMP/xQfMJ8xrzK/M8+nQD/PFujfmAsWPxdPrS94 mDGkEHlY+11Aq9BrsA9X7x1PA6Mjt2daD0HPQtk3OLRQQ8s1/Dg1aGRG/0gPSR9KLx+v/wUV+iQP jxCfMA+YWP6KH0+/IF8hbyJ/I483DzgRODMgZCZu13BwOzs4umBh/2CAO//5fzO/Pz84XjpvO3// +8/83/3rP29Af/9PAF8Bb/9FrwOPMn8zj06vUQ9SH1rf/1vvXP9eA6OyXpNeDBnFzZHzZ4AqFDYw RhAqu67Q/gD/nj5fv2DPmC9E/1Lvm1+cb/+df2F/Yo9KAwWCVJlW4V95/0v/J/8Gbwd/CI9nnxgv GT//Gk8bXxxvJe8ej3BvQu9D/394DyTvJf8nD2w/KS8qMiLwOTglIiwfLS8uPy9Pf3jvMW9TX1Rv hy9xeCswPYVx0VJekHlGd2RycP5ne9+LjzW/Tg6OTzxfigF+Yo4rakp5P3pPe1+Sy0/8ZDpoD0o/ iy9xJk/ilKq/nJ+Wr5e/mM+fZZOPPMuwbylwzaCCkHLQaUbASNBqKmmpsEA4kGmooXIuWGN6IoPM plFkn/JmB4UwZbA44HtIWVBFwFJMSU5LIKVvpnVMfX2EcYUwcnNGwFw+Y4SRhSCVn6A/oUsjMPGb UDNDMaJvrFSl7Zp/n5uPS0+zv7TPnU8vYQQw7aPfJkbAPdk8tn+kX6lv/6Z/p4+on7zPqr+rz6zf re//rv+wD7Efsi+zP7WPyz+2b2u3fbh/Z7maPs2fxEUx/cnRYoO6hiOGz5PvlP+aBH5lwoDvU0jQ zj+eX6NmMm4w5rD0wuVAcuJQ2yAyFDMgybA6OFA6MjE/0h/TL9Q/1U/WX99kS2+cbXXYf9mPo1dQ aaJAu+6jKpBQ87D2IuqAYdzPv93f3u/f/+EPaqyEcTVfIx3pGFDz0/bw2BFjdDoP95/pb+OP2ltS RTog/EluOVBywfYARi9HP0hP/8kfyi9qj0yPkO/v/0+/FV//xt+PfzX/AC/Ef6GPAd/pj/89bz5/ 8//2j/Yf9y/4P/lP//pf+2/8f/2Pib8OrxQfFS//Fj/+bwX/AI8BnxvPA78Ez/Mdf8zBRG/n0Nth Y+BYwPxuLAn/Cw8MHw0vDj8PT/8QXxFvHm8Tjxy/Hc8e3x/v/yD/L38HfwiPM88kPyVPJl//J28o fymPKp8rryy/Lc8y338/nzD/Mg9Cn+xvIhnukmsSdb0AIHq8EHJ5Y4JoRaB1IG9kcOWjy4TQ7qBm 20BTIMKg5mFGbWRwx+BzZW1LoGHya0ugcm9KQEqASsDYEZY45lJEQGzbQEthNiA+Oe5gZIDYEuaA 7pIsIJ+GUOWy7nDH4EyhYnlLoH9MIHLQTxFOcFoQ86FYkG78aXRPE2PwSjHYEoHwRaC/T2DuguXw TrHuQOZSakxhzUrAdYHw3DA2dEnQTWLmaWSw2BE5aFLRU/BVwcNlwOaQIDUwJdtTZAD9gfBrT2Hm IOZSdlBV0UwRfnM+cEpwZABWMkzgTLAoP3IwVSFzgU0w7mBEUG9nBGEpNiA4NSBaZfpwS7IxTHBM UMfh5pBXMdtTA0/xaU5SIqBQSeNZEf/b8UCwvBBV0UwgTpBksFIR/05RTkJOQe5gT3Fck0wRU2P7 V7FVkHpfNFd3XISGUFwEt1XgiLDYA3RJoHMAdURA/U9ga3OhSnFMQGKR7oOGMP9egFYxXvdKwNfw 5nFfM+WQjG52g6BJ8GNpLu7//0NfN8843znvOv88Dz0fPi//aB9AT0FfRm9Df0SPRZ90X/80PzVP Nl9pH2ovaz9sT21f/25vb39wj3Gfcq9zv4R/dd93du+Hf4iDVEygUONjwGTeeVBQSkBYE7wwbsMB TJL/YkZUM/MQfD99T35ff2+Af/+Bj4Kfg6+Ij4XPht+H74j/54oPix+bqUh5TUBVQ2NBMCgxNyxa oFSwcyn/j7+Qz5Hfku+T/5UPlh+XL/+cD5lPml+bb5x/nY+en0b/s0gPrhJCde4iW6BrvBD/oRCh Y2dfrg+if6OPpJ+lr/+mv6fPqN+176r/rA+xH64v368/sE+xX7JvwpdK7mBWEetWs+6SclkwObTf wo+2//+4D7kfui+7P7xPvV++b79//8CPwZ/UD8O/xM/XD9gfei//ez/Lz85fze/O/9AP0R/SL//T P97/1V/Wb9t/2I/Zn9qv9es4TmLya+4gjXBWMlBQ5mRmEGZEY2Nd0BfAoXH/3z/gT+Ff4m/jf+SP 5Z/mr//rj+jP6d/q7+v/7Q/uH/3p/FBvScBZgknQtMPx//MP//Qf9S/2P/dP+F/5b/5P+4///J/9 r/6//88A3w9/3L/dz/8TzwQ/BU8GXwdvCH8Jjwqf/wuvDL8NzxLfH58Q/xIPIp/7xy8jCEuNcE5S joJlEFNn91LAVGFJ8HMqc1sEXORdg/9MsFZASlBVUk8AY4BNok4QXk7w9UwRUZBX0GTJMTnfZhBO UlGgVVZNZTFeYVngvU8Teo63ZTQpsGAzblLRWy6BUwI5UcRMQ3pK4jF3LzOOYEnQdGOATCBW8HL/ W6E1AGdPI08XvxjPGd8a7/8b/x0PHh8fLyA/IU8mXz/f/yR/JY9C3xQvFT8WTzefOK//Ob86zzvf PO89/z8PQB9BL39CP1L/RF9Fb0Z/J0/H3kTvZKJjQGGwLAJWNDXwkDDi/DF6WXA131cPS39Mj02f /06vT79Qz1HfUu9T/1UPWh+PaQ9YP1lPbA9IZXqM8XpmLjB6jZAC4CngLTBl4S2wU3BpZfDgaHFg n/9jL2K/Y89k32XvZv9oD2kf/2ovaz9sT21fbm9vf37vSG//SX+DP3OvdL91z3bfd+94/y96D4XP fC+GlzmKMWRp3naCH47fkTaA1mKBgMjwV4GQMqByIDuU1C0uUHAUOnOBYGkuMCNFMYOWsgMgLjBw dDuMoEJkkYBuZzozlzIg/jA1gJhWgg+Sv32vmc+DyfQ8YpurYowHf1+Ab4F/wZwdRnJvbTqJT4pf /1/PkNaQAp4api+gH6Evoj/nqPUCgC6Qa280IwKAyWC/LOItMPCQg3+G4ITJPKjPA5148JBocmVm PSJsbWE0sC5QOq4iNYEuAa10YUBtcHNzLlUxICKsC2ZygWSpgmYHteA1gKrQe0hZUEXAUkxJTksg su+z/Ux9fVvhteByc4bgXPRjZjRgdTTAsM+p36rqxCMwpOAzQzGr/wI1/7f/tIOkD6Ufi2/Cv8PP pt+sL2GHrYRCZ6/6PqzJpbs8McGxYnK9+Vy/gV5ljm+dX55vzMJT8PB0J6P8p6/FaSBNlVBkYdJ5 MsBGZcsgdY5A8GAHLEAywCxBMyAzOjD5vCBQTcoPyx/ML80/zk/911RUiPDQD9EfyY+x/7eE+wKw NXBAwfByg7Svtb+2z//fL7lvun+7j7yfva/laN89/8DPwd/EL+0P7h/an8cv1Y+P1p/dL9i/zxl1 YmoxEAfP79uPrNhSZTogSexuZqtwt3Bj8+GGf4kP/4if63/5H4vPjN+N747/kA/15qIw/EEvkYzv vwXfBu//B/+bXwpf5n+q7+i/DR+EL/+FP4ZP/F/9b/5//48AnwGv3wK/E/8E35OMlnA9kYEOEQmV wGZh5TB0d3Jh/nAwwPLqEM8LXyGPDX8OiyP64M/QLXNpKtA6Mc4ylzMPXyQPRG/y0HFTPZXAbjLA GIExsHJlZSz/FF8VbxZ/F48YnxmvGr8bz/8kzx3vIx8kLyU/Jk8nXyhv/zffEd8S7z0/LJ8try6/ L8//MN8x7zL/NA81HzYvPE9JD785XzpvO39MD1tvTHh1KlFYZThp5NBdMSC3sCDcbW9eMSrAXpE5 6hByMfpOcSBhXYBeMlRDXoFxcRdxUa4wXSJyVYEgdmjWb66QcVNwU+IxV2NecJ+ycE2wraRVcPPA dmUO4HOtgCvAIGtx0FPiVXBz8SswY2h5DuBeknHQWJH1rbRkVoJ0Xw9Mv0EvQj//Q09EX0VvRn9H j0ifSa9Kv/9Q32dPTe9O/1APak9SL2q4klYO0G91U/Jhc1U0ZmQqMFRTYnlboKPQIN9ZoVizmEBU 8lyjbw7gDtA395BYMljhYZZgWVJWYd9WMnZAYuGuYirgVtOQWaAydHJSMWxVMllBZW3rW/YqYTiu gHNboK3D6rD7VsSWYG1UMFxSVJDPwVSw6eSQdWhXGXVdT2r/Pk//P19er1+/YM9h32LvY/9lD/9m H4DPaD9pT2pfa29sf22Pb26fb69wv89kcK5SXCBr/7JwrqGtwSqAdrTT8IEAWoB5wIAgS1PyW2KF QJEgdL5udUGuYllShOB6wGV0kJZ2c7FconqXxzc3gQD/lqN8341vgd+C74P/hQ+GH/+HL4g/iU+K X4tvkY+kb46f34+vkL+nb5Lfp9hKKzB7oetZkXsjVlyic1fwKvBU4eN5kFyja3U/mn+oL5yf/52v nr+fz6Dfoe+i/7JPpR//pi+sT6hPqV+qb6t/vo9+X/9/b4B/s0+0X7Vvtn+3j7if/7mvur+7z7zf ve/Pv8APwR/fwi/Sv60/k56wkXrkkFdQv3jQdAB5VFyidzNz8GhV4P5rVUJYECqgeMCxj9PPxV// xm/Hf8iPyZ/Kr8u/zM/N3//O7+GP0Q/SH9Mv1D/VT9Zf/9dv7c/fX+Bv8y/ij+Of5K//5b/mz+ff 6O/p/+sPHp8fr/8gv/K/AM4DTwRfAUPvEPHAQ1uB8dBzcz1NcjBO1fGQbXYgVAhjYvGQAmBMcj32 QFqgbGz6gWPtWjBnCmX8sGQBkAsjdiGoZ249K5BmdJB3AdBwdGg9NpYhDuUNAzr8Ni74oFow8hz8 sVzgl0H/WjD8EPvwUuP8FyJ/CDEDP/sRP+8ldFcADQT4oPZAdhILDIF7oHANnDE4Ny7mNfExC7U6 MBAxGJnyH98Tz+yh72EWp1rwePCADFMIOmp1WnFmeTttlXIwLSuBbXuBOmYC4MseMB26LR6DLWgK 0vDQ3/EA+KDxMR7qAtI6/lByQJxuZB7b+qBzwXItWlB//HBakHYg+RD+UO8gAuFofyJfI2EjUfCw 8GEj8fFhdbxtbh2z3LAMcP2wLXvgjSuQOhyg8eB0bHkZganzjjxiGZtiEOlQV1C3lKJYMJUQUFqQ WbQxB0yvABIpyt5P7tYx+kFiErp+XHrQeMD+f+7P79/w4DCF8RkjliBDQ0ZGGY/72M9S3k/xwTOw dzNXEnmh/1QwC4CVAN2fMf/6Hy5P9n//+Q/4mj2f+//9D/4f/y8AP/s/kTMxLxVAQC1G4xKiEZ// Eq9FrxTJM7UYHxkvNr9CH/9EpEPKB08IXwlvCn8LjwybxjTw8A2cMzA58RIO3/8P70wvSq9QX0zP FTn4oBYP8xcXG8AuNxffT19f3xsP/zOmHc8e3x/vIP8iDyMfJC//JT8mTydfKG8pfyqMYN8zX9fw lFszNSgzG8BBZk92lNxNb9sgsQKwkHlqIQHQfZUQLfOP9J/1qrATlbIg7XxDZGvQlSJmZWBusTFx /zwvPT92by0/g893D3gfeS//ej9m7y+PMJ+L34Jvhg+PP/+IL/BYmlBkkvFvi283f5Go/kuBsiuS gGGw4Tq/kg+NT3eOX5c/rolN3FKv4CxiOWuBQLECbdzxY5OwOZM1Xzqfmt+b75z/QtE0DXEwv3yA 9YB9AKFVK+BN8ExVAP9wsI9/kI+inz8/QE9BX52f30N/RI+qT0avR7997BuV//OxzxT8MTNivw32 WzBkj/9ln7Xfp/9IdK25VPF2T7dP97hTuLZWoHS5MNyQDau6VLlWpDpu8GBqUFakLQyynjpwYBzw FVJtwG93HJL8IDHxE7q/u8+8373vvv//yb/BH7h/uY/HT8hfyW/Kf//Lj8yfza/Osw1xzy8OBdDA /8cf0d/S77IrSi1on2mvar//a89s33BPbv9wD3Efci9zP//W/5NfiX+Kj9Mfo3+kj7Fff6hfrZ/y /+vvlB+VL+8/K8Q0MqqgNzM3pjAXkP+hsK0A8E/xX/Jv83/0j/6fk3TWgKBocllgPSJWEJ5pq1Cr 4StxgZEucCwjEGFAbXBVgC5jeq4i+buBgFggZPYyZgZgA9tg94B7SFlQRVJgTElOSyADbwR9fRO0 sQbBcnOrUFxjZv+AYOpA1k/2f/eP+Jo1kP/w+DNDMfmvC1QIbwT0/x+fAC+uTxQ/FU+Ezy9hdC99 svB1D3sK7wv/DQ8OHjD8QTE17xsvfd9+7xt/Ey//Fr+E/Rn6Jc8ZTxpfKM8cf/8djR9fK2/8z/3f L98kjygvXyavNI81nwK6sIB0BPA6yC8vdzpwLm18IeQwI3y1BSEvIiAsYHJnlGV0A1Bf+VFuazvB nmnqwC1wOe86+yYj2KBAO0NtZCtrwoBrVG51pwVlVqAgP7BlOnA/9nDkcHyQKuAzNC9ioAMg6BGn QiB8IGthHwVPBl8HZz1fOwxcXG7/Ce8rDywfLS8eHx8vSSdGT/8SHzPvFX9R31LvNa8Yf6tv/6x/ rY+un6+vsL9VL7Lfs+zvXf+0cDExSbwwV6G0cKew/0tQWY9dr2APYR/eq1ehZ4L3TZ9Jj84rNtig 2N/Z5kIA/jf4o9rf2++Wj1n/XIRbqsdVbFEBbnB2IGP5YAUA9D1N50BO+SAH8EjwwnT/4rBLsOYQ SxbGsufgwoLpAP92Y+FK4O/h/+MP5B/lL+Y/n30P6F/pb+p5b+lxY0kP73QJAxBLEC4BPV7Qa6hs /6MuYqCgb3NoblBlSxb5DpVDQYnSiFB1+kM8mYArg/CD4GpI0WTWMX4g/l+M8oyxMfNbY10/Ymx0 sf9jn46PZb9mz2ffaO+RP9eo/0slbk9vX3BvcX9yj3OfzlDbY1J07lSfM8R0PZFwetC8bGyYtaEw mjtbcWRc8M/5YJlBi9Ai8GZzV4CEH3+Uz5p/lu/OQ8JvmHrEEyD/qp+aL6cf3094f3mPep97r/98 v33Pft9/74D/gg/q/0qfA+0fDrM5N0JGMEM3rA9ajEPhNaPjrNhNeb9IYDwgiNBCoUHAS4A4QCIR s1BkdS7CUCBTa2dAAI2wQDA4bkAhhABwJ6lAwZJAgHVqwRJ2ef21EHM/4LNgxuDGsEuwQKD7sTAH 8j9a51qwkO9Qf5A//8cPV39Yj8jfWq9bv1zPXd//Xu+ST5Nfjt9jL8lv0w/UH//VL6WfrK+nv2xP mK+Zv9z//62/rs+v37Dvsf+zD7QftS+/6X+3T7hfuW+6f0s+Nrya/DIzTTD7MOGvvs+/3qBwe8VS S1Br2vBLoARxQCExvCB6QYD3ct8QdeAgxCAPjFBBQ8GWDrBoeSAoH6Mw94GfUcQgo5EnOTNT98f6 sTQp+HEg+fFmFDl2wzJywyIxLCC+dffiw+D8w98AwZFkAxBv4EDDJOBAQjBz93JssHbeadrg/CKp gDlwbfwi+rHqZYjQbyHgYeyg3xDFAH/31ewQdOA5kPdywyPDIjk+IODAS5B1oecwwnBKYb33YjkR gKjg+HcyIGQJIO/toP2TA1DDgHUAsjzwQCP3wuIEwOjwevqxo3DBkgFg1wKGa4D74XoEMzEHoQKh sm/CcFBvwqBAUmrxEP8JEgBi+fEH0AXD/jAAIf8Hd+wQ/RD3xnVBcv8yDBFzf3WwALLBITlwA3TE EMEhYv5l7SBC4KNg/oV3MEtQS5H/90H5wAck9sn5wE8g/yP5gPf2gOTxwnBaDTcyIA5gQCL/wSEE kMGBwfIBckBzBkUUk/1Bc2oEMv4wBJPBkftx/XH3ddH3MBRKc/nydPA88Ph3dwET+qLC0jH+gwNQ T8BsNweyGmTrwGLDMsJwVnpuaEtQoQCpgGs70Klwdf4sxf/iw/S/wCkAtA3zQBL/hAD2y/4w7JAU 8Q9w9zBC8P+MIEA0CrDpAMNxQoIcN8GH/0aADaAEkEuw6PDyoB5AQGH/TyDDgPxi4FD9suUgCSHB eP/gMcTR+qIEMMIh97H8IhzRv+wwJNLDs4hxAiFAEjnFUf33xnkdQSjLwzL9EAC0CQL/99ckwcLi /bLxEAi1/oMIlf9AoA5gJyH8Y/0QFIIoYvfVHUCgdSbBByPFAGtkef8EknTQ8EAEkPxiA1AwzATA /w/R/SDqgKEACKT8FMIh/RD/wYMH8f1xAGEA0DG1DwDEAP2IwXUJMP4C/YEPAHcwQYD/6oAX46NQ KZIFgEJhJNFAoP+hYQMiqYD4hamAARPCQB5v/+LPyB/Xb8o/y0/MX81vzn//z4/Qn9Gv2G/Zf9qP 1e/W//9JD4+PT29Qf1GPUp9Tr1S//4SvdJPzb1hfWW9af3PvdP//dg93H+qQgx9dSNtbXJ9dr3vw f7voMedgvKigkO8ga//zX5s/Y69KA2oXnV+FH4YpjDc496CHGzU4Nau0/4pPi1+Mb41/Zg9LdUCE Ve//Vv92b9uoROplr2a/Z89o35dp731vfnE4QxAmbhrA7HA7gZgFEGGj0IJfP9//eh+Fn36+gM+B 30IvQz9ES/+Fz4bfRa9Gv0fPjA9J73jf/3nvlQ+Xb5h/ni+fP6BPoVP/5wKh459z4DWfUajUEOGq 0PlwdDYwjHBxG/IgRGDhjv+S4fnwO2DFsPqRkiC/42OJ/3tf3E+mH95v33/gj+GfqK//kCdL4pr5 nUFjiZJfbl9Mz/9N307vrf9ej1+fYK9hv2LP/2xPZO+2z4lPil++b2tPbF8PbW+yn2+PcJIiOTgl /iJyf3OPdJ91r79Pd8+Zv6+az82Pt9hxkD24MVI7YNB5RndkuNBnwj/R7998H5Ru1K+Cv42BYtSL sKqPv5/Ar8G/2StPZDqub/+Qn9GPt4aWQtsK4v/dD94f/98vH1bZ/w8Ab9AQ8MjwuTAGaY0gjzBq aXJpQAXiAGkTYXIuY3oi68os7LFk5lJmy5CsEH9AAHtIWVBFUkxJmE5LIOvP7NV9fcrRycuQcnON IFxjyvHLgCfb/+af56sjMOGwM0P+MejP8rTsTeDf4e+Rr/ofs/sv468vYY3g6j8mjSD9hDk8/N/q v+/P7N/t7+7//wMv8R/yL/M/9E/1X/Zv939/+I/5n/vvEZ/8z/3d/t9nrf/6PhP/CqUxEDFiyhrf zIPNL9pP21/gZGUI4DWzz48wFJ/kv+nGMjAtEDsijSugciiwIYAyMyALAPI6RGA6M5OhGJ8Zrxq/ hxvPHN8l4ktvbXUe33Mf7+m3UGnooDUDcPBQ9zoQPIIw4GEjLyQ/JU8mX7cnb7EMytE1pYMveFA6 M+M9UD0hY3Q6Pf8vzynv+SC7SW5/sLkhPGCMj42f/46vD38Qj7Dvku/XTzZflh//W78NP9XffF9G Twrf5+9H//8v74PPhN86HzyvPD89Tz5f/z9vQH9Bj0KfQ6/QH1TPWj//W09cX0SPTB9Gr0e/Ye9J 3+dK72OfVaFEby4wIcGqQJ+fIH8gVEEssiu1YSxQH/9RL1I/U09UX1VvVn9Xj2SP/1mvYt9j72T/ Zg9nH3afTZ//Tq9672tfbG9tf26Pb59wr/9xv3LPc99073n/hr94H3kvv4m/Ms/gCS4wn+Assm2r AJOe0CzwIFYecnMsDkCmYSvwLLA5ZarQIDTi1DlokpBvuOBiacOTAdpwIhFkoGAhoFIecquwmZ7g eWOTAJEBIE1pspeSYAVQK/B103Budh5A/6rQqmJpUJKQlyCk0DUBHmT7adNpwmOSAWkSlSCqUDTy fZCzICvwq0CRAJcgKPAg9ChwnzBnjLBqgGmQNILhLLJqZXpkkeCfIJJBPmGWsqpQl2ACcCywODUi KZKgYXhpNOIxbMeYc5cSIYAwdGmR0YtgfmsOQJEgkQOVIAkAl5Ig9chQcItgdJHhlpGW8brAeZ8g dHWb8JhpLEEs8GL5LLJkawJwmHOMoKpQn1B5lUJteR5QlkCSApKjMe5tkTADYJJCIJZALBOVcOc5 cpYxzLB6YaXTnKA08u9pwpLyIcKZY3KWQJ2+kVEfoeCSgSyxm6KRwHRrdf4/NV+Kf37vf/+BD4If gy//hD+FT6yPh2+If42Pip+Lr/+Mv7jPe198b31/rY+un6+v/7C/sc+y37PvtP+2D7cfuC+/yO+6 T7tfy++Of4+NRDTyv6uQA2CgoAJwLyA5dS6rz//M/8Fvwn/Dj8Sfxa/Gv8fP/9Uvye/K/9APzR/O L88/0E/70V/h11OT4ZwQIiCWgJpQ/kql4ZuU6AADxNRv4h/Wj//Xn9iv2b/az9vf3O/qv98P/10v Xj/zv/Yf9y/4P/lP+l+/+2/8f/2P/p//r+uXNeNR6zfAl2B57K439RHyouygAn0GQAAAAAMAFhAA AAAAAwANNP0/pQ4DAA80/T+lDgIBFDQBAAAAEAAAAE5JVEH5v7gBAKoAN9luAAACAX8AAQAAADEA AAAwMDAwMDAwMDdCM0E4NUE4RDg1NUNBNDA4RTZGNDM1MDAxNzZCMjJEODQyMzIzMDAAAAAAAwAG EOwdPG4DAAcQ0x0AAAMAEBAAAAAAAwAREAAAAAAeAAgQAQAAAGUAAABPUFJBVkEyNDJKRVDDoVRF S/CfmIpGUk9NOkpJUklAU1BJRUxFUkNaPEpJUklAU1BJRUxFUkNaU0VOVDpXRURORVNEQVksRkVC UlVBUlkyMiwyMDIzMTo0MVBNVE86UElDS09WAAAAALNn ——=_NextPart_000_0021_01D946C3.9C1502D0–