Roving

Roving

Charakteristika výrobku
Paralelně družené prameny skleněných vláken navinuté bez zákrutu. Obvyklý počet elementárních vláken je 400 – 1600. Pro dosažení požadovaných vlastností jsou jednotlivé prameny děleny.

Použití
Pro výrobu stříkaných laminátů, desek, trub, vinutých laminátů, tažených profilů, prepregů pro lisování, rovingových tkanin Stříkání, sekání (výroba desek, odstředivkového tvarování, SMC atd.), vinutí, pultruze, tkaní
Sekané vlákno

Charakteristika výrobku
Krácené sklovláknité prameny pro vyztužení polyesterových nebo fenolických pryskyřic s dobrou rozpustností a impregnací. Poskytují vysoké mechanické vlastnosti lisovaných nebo vstřikovacích dílů.

Délka pramene
3, 4, 6 nebo 12 mm

Aplikace
Výroba termosetických lisovacích směsí (kompaundů) – BMC/DMC Využití do polypropylenu (4 mm – typ CS EC 13 636 4 mm)

Použití
Kryty elektrických zařízení, kotoučové brzdy, světlomety, vyztužení těžko přístupných míst sklolaminátových výrobků.